KNGF RICHTLIJN COPD PDF

Controleer tijdens opname de pCO2. Let op indien er reeds CO2 stapeling bestaat en met name indien deze niet metabool gecorrigeerd wordt als teken van een snel ontstane hypercapnie. Gedurende de ontwikkeling van de richtlijn verscheen een mogelijk relevante studie van Vozoris Hij heeft een retrospectieve poliklinische cohortstudie gedaan, waarbij uit een administratieve database de gegevens van ruim Gezien de aard van deze retrospectieve studie is de kans op inclusiebias groot bias by indication.

Author:Shajin Taushakar
Country:Venezuela
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):26 April 2004
Pages:101
PDF File Size:10.60 Mb
ePub File Size:7.26 Mb
ISBN:710-6-76183-992-4
Downloads:94624
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JukreeControleer tijdens opname de pCO2. Let op indien er reeds CO2 stapeling bestaat en met name indien deze niet metabool gecorrigeerd wordt als teken van een snel ontstane hypercapnie. Gedurende de ontwikkeling van de richtlijn verscheen een mogelijk relevante studie van Vozoris Hij heeft een retrospectieve poliklinische cohortstudie gedaan, waarbij uit een administratieve database de gegevens van ruim Gezien de aard van deze retrospectieve studie is de kans op inclusiebias groot bias by indication.

Voorts is er een correlatie gevonden die niet verward mag worden met een oorzakelijk verband. Om deze reden kunnen er op grond van deze studie geen adviezen worden gegeven. In vernevelde vorm leek het niet effectief. De werkgroep herkent niet op voorhand een reden waarom deze resultaten niet te extrapoleren zouden zijn naar de situatie van de opname voor een COPD-longaanval.

Deze bijwerkingen treden vooral op als gestart wordt met hoge doseringen, zoals soms nodig is bij pijnbehandeling. Het is daarom aan te bevelen om met lage doseringen te starten en op geleide van symptomen langzaam op te hogen. Een paar kanttekeningen bij dit resultaat zijn dat het een cohortonderzoek betreft, bij populatie zonder acute longaanval van COPD en dat wordt gekeken naar het risico op overlijden of ziekenhuisopname als gevolg van een mogelijk ademhalingsonderdrukking.

Hierbij moet ook aandacht zijn voor de mogelijke bijwerkingen, zoals obstipatie. Onder dyspnoe wordt verstaan een subjectieve beleving van ademhalingsongemak, welke uit verschillende sensaties bestaat en varieert in intensiteit en niet noodzakelijkerwijs geassocieerd is met hypercapnie of hypoxemie.

Echter, niet in alle gevallen is dit afdoende. Er is onduidelijkheid over effect en hoeveelheid voor te schrijven morfine en in welke doserings vorm.

CARNAP THE ELIMINATION OF METAPHYSICS PDF

Richtlijnendatabase

Ben je nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen en de voordelen per lidmaatschap. Richtlijnen Het KNGF heeft een groot aantal richtlijnen, evidence statements en standaarden beweeginterventies ontwikkeld en is betrokken geweest bij de totstandkoming van veel multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden. Hierdoor is voor nagenoeg iedere vaak voorkomende aandoening binnen de fysiotherapie een evidence-based product te raadplegen. Al deze evidence-based products zijn beschikbaar op het KNGF kennisplatform. Betrokkenheid is van belang om fysiotherapeutische zorg op een juiste manier te positioneren in richtlijnen van andere organisaties. Het document beschrijft de procedure voor participatie en implementatie van het KNGF bij de externe richtlijnen.

URSUA WILLIAM OSPINA PDF

KNGF RICHTLIJN COPD PDF

The effects of combined inspiratory muscle and knf ergometer training on exercise performance in patients with COPD. Conceptual and methodological issues. Selection criteria for exercise training in pulmonary rehabilitation. Fysionet Evidencebased Earn hundreds of dollars each month by selling your written rihtlijn to your fellow students. A five-year follow-up of physiologic comparisons of healthy middle-aged smokers and nonsmokers.

EINKOMMENSTEUERTABELLE 2004 PDF

.

ANTAGONISTAS NICOTINICOS PDF

.

Related Articles