JANGAN DEKATI ZINA PDF

Apabila Anda heran, pastilah Anda sedang membayangkan cemburunya manusia. Dia mengharamkan atas mereka apa yang buruk, dan Dia menghalalkan apa yang baik dalam hukum-Nya. Itu pastilah baik bagi kita untuk sekarang dan masa yang akan datang. Sebaliknya, yang diharamkan-Nya pastilah buruk bagi kita untuk semuanya; agama, dunia, waktu sekarang, dan masa yang akan datang. Dia tidaklah melarang hamba-Nya dari sesuatu karena kikir terhadap mereka, tetapi demi kemaslahatan mereka.

Author:Vodal Negal
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):17 April 2019
Pages:217
PDF File Size:13.58 Mb
ePub File Size:11.70 Mb
ISBN:470-4-17233-130-2
Downloads:14219
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DolabarApabila Anda heran, pastilah Anda sedang membayangkan cemburunya manusia. Dia mengharamkan atas mereka apa yang buruk, dan Dia menghalalkan apa yang baik dalam hukum-Nya.

Itu pastilah baik bagi kita untuk sekarang dan masa yang akan datang. Sebaliknya, yang diharamkan-Nya pastilah buruk bagi kita untuk semuanya; agama, dunia, waktu sekarang, dan masa yang akan datang.

Dia tidaklah melarang hamba-Nya dari sesuatu karena kikir terhadap mereka, tetapi demi kemaslahatan mereka. Kemudian datanglah hamba yang lancang. Dengan kebodohan dan hawa nafsunya, dia terjang larangan Sang Khaliq. Dia lampaui batasan yang ditetapkan ar-Rahman. Dia bermaksiat kepada Rabbnya yang sebenarnya sangat sayang kepada hamba-Nya. Karena zina adalah perbuatan yang keji, amat rendah, dan sangat buruk. Setelah itu berpisah begitu saja, tanpa ada pertanggungjawaban.

Ada juga yang tidak menetapkan waktu. Jadi, bagaimana hakikatnya? Si perempuan hanyalah berstatus istri sewaan. Akan tetapi, kebolehannya telah dihapus dan diharamkan sampai hari kiamat.

Merekalah Syiah Rafidhah. Inna lillahi…. Pembolehannya difatwakan oleh tokoh ulama mereka, seperti as-Sayyid Luthfullah ash-Shafi. Apabila seorang suami hendak safar, dia menitipkan istrinya kepada lelaki tetangganya, temannya, atau siapa saja yang dipilihnya. Dia membolehkan lelaki tersebut melakukan apa saja terhadap istrinya selama dia safar.

Tujuannya agar dia bisa tenang dalam safarnya dan tidak khawatir istrinya melakukan perzinaan selama dia tinggalkan. Bentuk yang kedua, apabila suatu kaum atau keluarga kedatangan tamu dan mereka hendak memuliakan tamu tersebut, si tuan rumah meminjamkan istrinya kepada si tamu selama dia tinggal bersama mereka. Si tamu boleh melakukan apa saja terhadap si istri. Lillahi Tsumma lit Tarikh, hlm.

Liwath Lebih Parah daripada Zina Ada lagi yang lebih keji dari perbuatan zina yaitu liwath, perbuatan kaum Luth. Sungguh, kalian mendatangi lelaki untuk melampiaskan syahwat kalian, bukannya mendatangi perempuan. Sungguh, kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Apa bedanya? Adapun liwath adalah fahisyah yang paling besar. Mengapa demikian? Hal ini telah difatwakan oleh kebanyakan ulama mereka, seperti as-Sayyid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi.

Lihat Lillahi Tsumma lit Tarikh, hlm. Kalau mereka tidak mengaku Islam, tentu lebih ringan. Yang parah, mereka mengaku beragama Islam dan mengatasnamakan kebejatan akhlak mereka sebagai ajaran Islam.

Mereka membawakan riwayat-riwayat palsu penuh kedustaan atas nama para imam ahlul bait terkait penyimpangan moral yang diabsahkan. Hakikatnya, mereka ingin menjatuhkan kehormatan imam-imam ahlul bait dengan riwayat yang dibuat-buat oleh para zindiq.

Sebab, kerendahan akhlak dan penyimpangan moral nantinya akan dianggap sebagai seruan dan ajaran para imam. Mengapa para hamba demikian lancang berbuat dosa? Semua itu dalam rangka mencegah terjadinya zina.

HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO HUNT PDF

AWAS! JANGAN DEKATI ZINA!

Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina. Maksudnya adalah dosa yang sangat keji ditinjau dari kacamata syariat, akal sehat, dan fitrah manusia yang masih suci. Hal ini dikarenakan perbuatan zina mengandung unsur melampaui batas terhadap hak Allah dan melampaui batas terhadap kehormatan wanita, keluarganya dan suaminya. Dan juga pada perbuatan zina mengandung kerusakan moral, tidak jelasnya nasab keturunan , dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Maka jadilah ia sejelek-jelek jalan yang menyeret pelakunya kedalam neraka Jahannam. Bahwasannya perbuatan tersebut adalah sejelek-jelek jalan. Karena yang demikian itu dapat mengantarkan kepada kebinasaan, kehinaan, dan kerendahan di dunia serta mengantarkan kepada adzab dan kehinaan di akhirat.

C# LOCALREPORT PDF

Jangan Dekati Zina!

.

DYSEXECUTIVE QUESTIONNAIRE PDF

.

Related Articles