DIFERENCIJALNE JEDNACINE PDF

Mezigrel This abstract may be abridged. Aug 22, Miroslav Gavrilov rated it liked it. When these connections are established, it is very jdnacine to distinguish if one of the described economic models has stable or unstable equilibrium. To see what your friends thought of diferrencijalne book, please sign up. No trivia or quizzes yet.

Author:Akira Dora
Country:Reunion
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):13 August 2008
Pages:178
PDF File Size:9.14 Mb
ePub File Size:12.79 Mb
ISBN:725-5-67269-287-8
Downloads:54990
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJoshakarPo osnivanju Elektrotehnickog fakulteta, Postojala je Katedra za matematiku Velike tehnicke skole koja je dodeljena Elektrotehnickom fakultetu. Sef katedre je sve do jeseni Radivoje Kasanin. Katedra se skoro iskljucivo bavila problemima pokrivanja nastave po pojedinim fakultetima. Udzbenika nije bilo, osim poznatih knjiga prof.

Tu i tamo su se pojavljivala i poneka skripta. Organizovanog naucnog rada, zatim podizanja mladih, nije bilo. Naucni rad se odvijao individualno. Od Miodrag Tomic i asistent Vojislav Popovic. U periodu od Godine Dragoslav S.

Mitrinovic, koji se od Pored toga, prof. Mitrinovic je bio afirmisani naucni radnik, objavivsi do tada oko 50 naucnih radova, od kojih vecinu u inostranim casopisima. Katedra za matematiku pokrece razne akcije. Interesantno je, na primer, da je u organizaciji Katedre O karakteru i sadrzaju kursa opste matematike; 2. O koordinaciji nastave matematike u srednjim skolama i na univerzitetima i tehnickim velikim skolama; 3.

O saradnji katedara matematike iniverziteta i tehnickih velikih skola FNRJ. Dobrivoje Mihailovic. Kasanin odlazi u penziju Do Katedra za matematiku je bila zajednicka za tehnicke fakultete. Mitrinovic, red. Katedra je neformalno primila za svoje clanove vise eminentnih matematicara van sastava Elektrotehnickog fakulteta, sa ciljem da se podstakne saradnja matematicara sa raznih fakulteta i univerziteta.

Clanovi Katedre van sastava Elektrotehnickog fakulteta postaju: dr Tadija Pejovic, red. PMF u Beogradu; dr uro Kurepa, red. Prirodnoslovnog fak. Tehnickog fakulteta u Ljubljani; dr Vladimir Vranic, red.

Tehnickog fakulteta u Zagrebu; dr Ivan Vidav, red. Prirodoslovnog fak. Tehnickog fak. Stanimir Fempl i asistent Slobodan Pavlovic. Pocetkom Bozidar Anicin. U narednom periodu Katedra se znatno prosiruje novim asistentima. Dragomir Djokovic, a Radomir Lucic i Stevan Turajlic. Zivadin Pantic napusta fakultet i odlazi na Univerzitet u Nisu. Sastav Katedre na dan 6. Vanredni profesori: dr Stanimir Fempl, dr Simon Cetkovic.

Dragomir Djokovic i Kovina Rakocevic odbranili su doktorsku disertaciju, a krajem iste godine i Petar Vasic. Kovina Rakocevic prelazi na Ekonomski fakultet u Beogradu Katedra dobija asistente Dragosa Cvetkovica i Iliju Lazarevica.

Docent Dragomir Djokovic odlazi U periodu od do Sa Elektrotehnickog fakulteta je otisao na Saobracajni fakultet. Iste godine clan Katedre je bila Ljiljana Tausanovic-Popovic. Sa Elektronskog fakulteta u Nisu dolazi Asistent Radomir Lucic umro je Profesori Dragoslav Mitrinovic i Dobrivoje Mihailovic odlaze u penziju Dve godine kasnije odlaze u peziju profesori Lazar Karadzic i Simon Cetkovic.

U narednih 5 godina nije se menjao sastav Katedre. Docent Milos Laban je otisao sa fakulteta Bratislav Iricanin je dosao na Katedru Profesor Dusan Slavic je umro Iste godine je otisao sa fakulteta profesor Vlajko Kocic. Branko Malesevic, a Sinisa Jesic.

Bratislav Iricanin je Profesor Radovan Janic otisao je u penziju Moze se slobodno reci da Taj casopis dobija ubrzo me unarodnu reputaciju. U njemu publikuju clanke i veoma ugledni inostrani matematicari. Svi poznati referativni zurnali prikazuju radove iz Publikacija. Casopis se salje na oko biblioteka i univerzitetskih centara u svetu.

Elektrotehnicki fakultet dobija veliki broj casopisa kao razmena za Publikacije. Biblioteka Katedra za matematiku i Katedre za fiziku, locirana u Zavodu za Fiziku naglo se puni dragocenim i retkim materijalima iz oblasti matematike i fizike. Pored casopisa, Katedra dobija veliki broj knjiga, internih publikacija, separata, itd. Biblioteka ima i svog bibliotekara, formira se kartoteka i ova biblioteka zadobija veliki broj citalaca.

Svaki clan Katedre deo svoga rada posvecuje biblioteci. Publikacije Elektrotehnickog fakulteta, Serija Matematika i Fizika od U tom periodu publikovana su ukupno rada, me u kojima je nekoliko monografija i doktorskih disertacija.

Posle odlaska prof. Mitrinovica u penziju, nastaje dvogodisnji zastoj, tako da Taj broj sadrzi 28 radova. Nastupa period od 7 godina kada su Publikacije prakticno ugasene.

Cvetkovic i ozivljava se rad na njihovom stampanju. Publikacije koje izdaje Katedra za matematiku izlaze sada u seriji: Matematika.

U ovoj novoj seriji publikovana je svake godine po jedna sveska, tako da je od Uporedo sa radom na publikacijama razvija se izuzetno obimna korespondencija nase Katedre sa poznatim institucijama i eminentnim matematicarima na svim kontinentima. Mitrinovic pokrece ediciju Matematicka biblioteka koja je znatno uticala na razvoj matematicke misli u Jugoslaviji.

Za 15 godina izlazi preko 40 svezaka ove edicije. U proseku svaka sveska ima stranica. Matematicka biblioteka ima sirok spektar: Prijemni ispiti na tehnickim fakultetima, Savremene tendencije nastave matematike, Deo udzbenickle literature, Uvo enje mladih u naucni rad, O zivotu velikih matematicara, Teme iz savremene matematike, itd.

Matematicka biblioteka postaje popularna u srednjim skolama Jugoslavije. Ona prelazi i granice nase zemlje. Prikazuje se u americkim i ruskim referativnim zurnalima. Za nju se u obliku razmene dobijaju veoma retke i skupe knjige. Danas se sveske Matematicke biblioteke mogu naci u mnogim naucnim institucijama sirom sveta. Pored rasprave o prijemu studenata, reformi srednjoskolske nastave, nastavnih planova i programa, izvo enja vezbi i ispita, udzbenika, iscrpno se diskutovalo o pstdiplomskim studijama, organizaciji specijalnih kurseva matematike, naucnom radu, doktoratima iz matematike na tehnickim fakultetima, organizaciji katedara i saveta katedara.

Na Katedri se razvija kolektivni duh za snazno pokretanje naucnog rada. Na Elektrotehnickom fakultetu se sticu doktorati iz Matematike.

Zadnjih nekoliko godina na smeru postdiplomskih studija Primenjena matematika odbranjeno je oko 10 magistarskih radova. Katedra Matematike se nezvanicno proglasava za Matematicku skolu, najpre iz oblasti Funkcionalnih jednacina, a zatim iz oblasti Nejednakosti. Poslednjih 25 godina na Katedri se aktivno radi na Diskretnoj matematici, tako da je Katedra takodje postala skola iz oblasti Teorije grafova.

EXECUTIVE ORDER 13526 PDF

Diferencijalne jednačine

.

DZUMA ALBERT CAMUS PDF

Diferencijalne jednacine egzistencija resenja

.

ATIYAH MACDONALD SOLUTIONS PDF

Parcijalne Diferencijalne Jednačine

.

Related Articles