ANTON HEERSEMA PDF

Nejinn The sum of the ratings of the 20 items provides a total score, ranging from 0 to 60 with the higher scores indicating higher frequency of depressive symptomatology experienced during the past naton. Reliability of the Beck Depression Inventory with older adults. The Psychology of Control and Aging. Salzman C, Shader RI.

Author:Yojinn Kajar
Country:Croatia
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):27 May 2012
Pages:343
PDF File Size:7.91 Mb
ePub File Size:19.29 Mb
ISBN:949-1-23250-648-6
Downloads:55900
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DonosEchter, deze intense gevoelens lijken te vervagen na verloop van tijd. Naarmate je relatie zich ontwikkelt, zullen er periodes van conflicten en relatieproblemen met je partner zijn, welke zich uiten door emotionele chaos, ontgoocheling en uiteindelijk acceptatie. Om je te helpen je liefde te evolueren naar de diepere gevoelens, is het laten zien door middel van acties belangrijk — vooral als je er GEEN zin hebt.

Denk na over de andere aspecten van je leven. Als je alleen kwam opdagen op je werk als je er zin in had, is de kans groot dat je contract niet zo snel word verlengd. Emoties komen en gaan, maar geen enkel individueel heeft genoeg energie voor een le- venslange inzet van het liefhebben van je partner.

Echte effectieve oprechte communicatie bestaat uit twee onderdelen; In de eerste plaats, verwacht niet dat je het altijd eens bent met alles wat je partner zegt.

Of het nu gaat over politiek, religie, filosofie over het leven, opvoeding, of om uw favoriete merk tandpasta, het is van belang is om steeds respect te hebben voor elkaars mening.

De gebeurtenissen in je leven zijn anders dan die van je partner, jullie hebben beide een unieke kijk op de wereld. Het tweede onderdeel van effectieve communicatie is het vermo- gen om echt te luisteren naar je partner.

Soms willen we zo graag worden gehoord door onze partner, dat we uiteindelijk hun niet laten uitpraten. Onder de vele koppels die ik door de jaren heen heb geholpen, heb ik opgemerkt dat geen aandacht en een gebrek aan ge- voel voor validatie belangrijke bronnen zijn van negatieve gevoelens in een huwelijk. Wilt je je lief hebben, neem moeite om echt te luisteren en mee te voelen. Besteed aandacht aan hun woorden en daden om een duidelijk beeld van hen te krijgen- dit is je beste bescher- ming tegen potentieel schadelijke misverstanden!

Related Interests.

MAGICDRAW REPORT WIZARD USER GUIDE PDF

DAY WATCH LUKYANENKO PDF

Tujind Initially, the GDS was validated on a sample of 35 older adults 18 from the community, 17 from a variety of treatment settings for complaints of depression. Consulting Psychologists Press Inc. Possible drug etiologies; differential diagnostic criteria. Watson D, Clark LA. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The results found, however, are not satisfactory. Assessment of late-life depression via self-report measures: a review On the items only the 30 items with higher and more significant correlations with the total score were selected. Because late-life depression has a different manner of presentation, several geriatric-specific variants of depression have been proposed.

JURNAL FORMULASI EMULSI PDF

Relatieproblemen Oplossen - 4 Tips - Deel 1

Daim The scales are now titled; 1 nonmotor experiences of daily living 13 items2 motor experiences updre daily living 13 itemsescapa motor examination 18 itemsand 4 motor complications six items. Crippa is recipient of a CNPq Brazil productivity fellowship. Qualitative categorical variables were compared using the Chi-square test, while quantitative variables were analyzed by the Mann-Whitney test when the Shapiro-Wilks test showed that they did not follow a normal distribution. Patients were first evaluated by a neurologist who was not aware of the main purpose of the study.

HOW WE DIE SHERWIN NULAND PDF

DERELICTION DUTY MCMASTER PDF

Yet with the rules of the treaty equally weighted for both sides of the conflict it is left for wtch powers of Light and Dark to try to find loop-holes and alternative ways to open conflict to win their unending war for supremacy. I listened to this through Audible and Paul Michael did a wonderful job with the narration. The Regin Brothers are tried first and are found lkkyanenko only of lesser crimes: Both are, of course, pawns on the chessboard of life. Walking the streets of Moscowindistinguishable from the rest of its population, are The Others. Part II was not as enjoyable for me.

Related Articles