ANORGANSKA KEMIJA PDF

Termodinamika v anorganski kemiji[ uredi uredi kodo ] Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Glavne skupine elementov in lantanoidi[ uredi uredi kodo ] Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti.

Author:Daigor Samujar
Country:Morocco
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):18 August 2017
Pages:360
PDF File Size:6.3 Mb
ePub File Size:11.86 Mb
ISBN:912-3-81509-356-5
Downloads:66434
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalamConcepts and Perspectives, VCH: Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija [] V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah.

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo.

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi.

Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par.

Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Imenski prostori Stran Pogovor. Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1.

Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah.

Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Delijo se v dva glavna razreda: Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Chemistry of the Elements 2 izd. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji.

Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje.

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh kenija kemijskih spojin.

Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso. Related Posts.

EDIFACT DESADV PDF

ANORGANSKA KEMIJA PDF

.

TSM1001DLM PDF

Anorganska kemija

.

C# LOCALREPORT PDF

.

KACANG GUDE PDF

.

Related Articles