AKTA PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR PDF

WhatsApp Pada satu ketika, Malaysia adalah salah sebuah negara yang mengamalkan konsep pelancongan berasaskan hidupan liar sebagai tarikan pengunjung khususnya pelancong asing. Namun, kini mungkin tidak ramai yang sedar bahawa hidupan liar di Malaysia semakin terancam dek kerana sikap manusia sendiri. Aktiviti pemburuan secara haram, aktiviti pembalakan dan pencemaran hutan adalah antara faktor utama yang menyebabkan hidupan liar semakin terancam dan di ambang kepupusan. Maka, tidak hairanlah sekiranya semakin hari haiwan-haiwan liar ini didapati kehilangan habitat sehingga memasuki kawasan penempatan manusia. Seorang individu yang didakwa atas kesalahan memelihara beruang dan kejadian dua ekor harimau masuk ke kampung di Terengganu, telah menunjukkan bahawa hidupan ini diancam sekaligus hilang arah kerana kehilangan habitat.

Author:Groran Jum
Country:Guyana
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):14 February 2006
Pages:392
PDF File Size:6.35 Mb
ePub File Size:5.41 Mb
ISBN:481-8-45296-477-2
Downloads:83120
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DomuroFlora dan fauna juga mempunyai hak untuk hidup di bumi hijau ini. Walau bagaimanapun, tindak-tanduk manusia telah mengakibatkan hidupan-hidupan liar semakin dinafikan haknya untuk hidup. Pembangunan dijadikan alasan untuk merasionalkan tindakan manusia ini. Langkah-langkah segera harus diambil agar hidupan liar juga dapat meneruskan kehidupan mereka di bumi ini. Langkah menggazetkan hutan-hutan simpan harus dijalankan secara meluas. Hutan-hutan simpan harus digazetkan agar tiada sebarang tindakan pembalakan dijalankan untuk merosakkan atau menghapuskan habitat haiwan.

Dengan menggazetkan hutan-hutan simpan ini, tempat pembiakan haiwan-haiwan dapat dijamin clan sumber makanan mereka juga akan berkekalan. Idea ini perlu diluaskan ke setiap negeri di Malaysia. Walaupun negara kita mempunyai pelbagai undang-undang kawalan untuk melindungi flora dan fauna, tetapi dari segi penguatkuasaannya masih menampakkan kecacatan.

Akta Perlindungan Hidupan Liar perlu dikuatkuasakan agar kawalan pembalakan dan jaminan hidupan liar dapat ditingkatkan. Tindakan pemulihan seperti penanaman semula hutan untuk menjamin habitat hidupan liar juga perlu ditingkatkan.

Pemburuan haram khususnya bagi mendapatkan kulit dan pelbagai anggota hidupan liar semakin berleluasa kerana nilai komersil yang diberi kepadanya. Untuk memastikan hidupan-hidupan liar ini selamat, langkah dari segi kawalan pemberian lesen pemburuan serta tindakan tegas dan berat ke atas pemburu-pemburu haram perlu diambil.

Pegawaipegawai Jabatan Perhutanan juga perlu ditambah agar kawalan pemburuan dapat dijayakan. Selain itu, langkah kawalan tindak-tanduk orang asli juga perlu diberi perhatian serius. Pertanian pindah dan pembakaran hutan untuk membersihkan kawasan hutan merupakan tindakan biasa.

Ini secara langsung mengakibatkan habitat hidupan liar hilang dan berlaku pemupusan hidupan liar. Penempatan orang-orang asli dan kawalan pergerakan mereka serta usaha memastikan mereka tidak mengganggu habitat haiwan perlu diberi perhatian serius. Usaha penyelidikan dan pembangunan merupakan satu tindakan yang wajar dijalankan untuk menjamin hidupan liar kekal,di bumi ini. Kajian dan penyelidikan perlu dijalankan agar haiwan-haiwan ini terus membiak dan mempunyai ketahanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan persekitaran.

Pelbagai pelalian dan hormon perlu dicipta untuk menjamin haiwan-haiwan ini terus hidup. Usaha-usaha juga perlu dijalankan untuk mewujudkan habitat melalui kajian. Contohnya, penempatan orang Utan di Sarawak.

Tambahan pula, aktiviti pembangunan yang melibatkan habitat hidupan liar seperti pembinaan empangan, perumahan dan pertanian perlu dirancang dengan teliti serta kajian kesan ke atas ekosistem serta fauna dan flora perlu dijalankan dengan mendalam agar hidupan liar dapat kekal di bumi ini.

Kesimpulannya, langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Kesedaran tentang hak hidupan liar melalui pendidikan penting agar tindak-tanduk manusia dapat dikawal. Hidupan liar patut diberi tempat untuk meneruskan zuriat mereka bersama manusia di bumi ini.

Share this:.

CCNA 3 FINAL EXAM ANSWERS PDF

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

Sejarah[ sunting sunting sumber ] Asalnya, jabatan ini bernama Jabatan Mergastua. Pada 5 April namanya telah ditukar kepada nama sekarang. Sebelum itu, beberapa ordinan dan enakmen berhubung dengan peraturanperaturanPerlindungan Hidupan Liar seperti berikut telah diwujudkan dan dilaksanakan. Antaranya; i. Ordinan Negeri-Negeri Selat No. Ordinan yang serupa telah dilaksanakan di negeri Selangor pada tahun ; ii.

CARTA MILLIMETRATA A3 PDF

HIDUPAN LIAR PERLU DILINDUNGI

Setelah kehilangan tiga subspesies harimau, iaitu spesies Bali, Jawa dan Caspian, kini hanya tinggal lebih kurang 3 ekor harimau daripada enam subspesies lain. Justeru itu kita perlulah bersama-sama memastikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan dapat meneruskan kelangsungan hidup bagi semua haiwan-haiwan ini. Baca juga di sini 5 haiwan yang hampir mengalami kepupusan di Malaysia Pemuliharaan Pemuliharaan bermaksud usaha memulihkan dan memelihara sumber alam semula jadi dengan bijak dan sistematik supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Pemeliharaan Pemeliharaan pula bermaksud usaha mengekalkan keadaan asal sumber-sumber alam semula jadi daripada musnah. Langkah-Langkah Pemuliharaan dan Pemeliharaan - menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dan Akta Perlindungan Hidupan Liar - mengawal kegiatan pembalakan haram - mencegah perdagangan haram haiwan dan tumbuhan 2. Hutan Simpanan - memastikan tumbuhan dan haiwan di dalamnya tidak terancam 3. Tanam Semula - menggantikan pokok yang telah ditebang 4.

COMIC ZIPI ZAPE PDF

Pemuliharaan dan Pemeliharaan Hidupan Liar di Malaysia

Perlantikan 4. Mana-mana pegawai kastam yang hak boleh, dimana-mana perhentian pemeriksaan Kastam, menggeledah dan menahan selama tempoh tidak melebihi dua puluh empat jam mana-mana kereta tanpa waran geledah jika - a dia mendapati apa-apa binatang liar atau burung liar dalam kereta itu; dan b dia mempunyai sebab mengesyaki atau berpuas hati bahawa kereta itu sedang digunakan untuk membawa binatang liar atau burung liar itu kedalam atau keluar dari Malaysia Barat, dan dia boleh mengambil binatang atau burung liar itu. Seseorang yang dilantik dibawah Seksyen 4 1 boleh bagi maksud mencegah atau merisik mana-mana kesalahan dibawah Akta ini memasuki tanpa waran geledah mana-mana kawasan tanah Kerajaan, tanah rizab, hutan rizab, tanah milik dan tanah lombong; tetapi bagi maksud Seksyen ini "tanah" tidak termasuk mana-mana rumah kediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan lain. Jika seseorang pegawai menjalankan kuasa-kuasa menggeledah menurut Seksyen 6, 7, 9 dan 18 dia hendaklah menyediakan suatu senarai yang ditandatangani olehnya mengenai segala benda yang telah diambil dalam masa menjalankan penggeledahan itu dan suatu salinan senarai itu hendaklah dihantar kepada pemunya atau orang yang menjaga kereta itu atau kepada pemunya atau penduduk rumah kediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan lain itu atau kepada wakilnya secara persendirian atau dengan jalan pos tanpa kelengahan yang tidak berpatutan. Pegawai hendaklah membenarkan penduduk rumah kediaman, kedai, premis perniagan atau bangunan lain itu atau wakilnya, jika salah seorang itu hadir, untuk menyaksikan penggeledahan itu. Jika seseorang pegawai menangkap seseorang dengan atau tanpa waran tangkap dibawah Bab ini, dia boleh selain daripada itu memeriksa orang itu dan jika orang itu ditangkap dalam suatu rumah kediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan lain, atau dalam kawasan tanah yang diperihalkan dalam Seksyen 9 menggeledah rumah kediaman, kedai, premis perniagaan atau bangunan lain atau kawasan tanah itu yang diperihalkan dalam Seksyen 9. BAB 3 Penyiasatan

Related Articles